Voetreflexologie is een alternatieve behandelwijze die ervan uit gaat dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met plaatsen op de voeten. De reflexologie deelt de voetzool in zones in, die corresponderen met delen in het lichaam zoals het hart, de lever enz. De massage van deze zones heeft als gevolg dat men een onbelemmerde energiedoorstroming in het hele lichaam krijgt of behoud. Energiedoorstroming is de basis van onze gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk.

Het kan onder andere helpen met:

Het dragelijker maken van psychische klachten zoals o.a. stress, moeilijk kunnen ontspannen, slecht slapen, negatief denken, vermoeidheid, piekeren.

Het verzachten van lichamelijke klachten, zoals o.a. hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, gespannen nek en schouders. 

Het verzachten van pijnen als gevolg van chronische ziekten, zoals bv reuma.

Het verminderen van spanning/stress.

Omgaan met hooggevoeligheid (HSP).

Welke voordelen heeft het:

 

Afvalstoffen worden uit het lichaam geleid.

Blokkades worden opgeheven.

Spanning, angst en/of pijn vermindert of verdwijnt.

Men heeft meer energie, voelt zich beter, blijer en meer ontspannen.

 

In een aantal gevallen is het beter om zowel magnetiseren als voetreflexologie niet toe te passen. Bij twijfel kunt u altijd contact met mij opnemen.

Tijdens zwangerschappen.

Matige tot ernstige depressies, ernstige psychische aandoeningen zoals schizofrenie/neuroses.

Verwondingen of ziekten aan de voet. (voetreflexologie)

Mensen die een pacemaker, ICD kastje hebben of DBS-therapie volgen.

Mensen die aan een ernstige ziekte of infectie lijden met hoge koorts.

Mensen die lijden aan ontstekende processen in de bloed- en lymfvaten.

Mensen met een verslaving aan drugs of alcohol. 

 
Tijdens en na een behandeling reflexologie is over het algemeen zo dat de doorbloeding en het algeheel functioneren van een of meerdere organen toeneemt of verbetert. Spanningen binnen bepaalde gebieden worden verminderd, terwijl het lijkt alsof bestaande blokkades geheel of gedeeltelijk worden doorbroken. Juiste deze blokkades zijn vaak de oorzaak van lichamelijk en (soms) ook geestelijke klachten. Zo’n blokkade leidt op zichzelf al tot een verstoring van het evenwicht in het lichaam. Wordt het geblokkeerde punt in het lichaam m.b.v. reflexologie gemasseerd, dan vermindert of verdwijnt de blokkade meestal en kan het betreffende orgaan beter functioneren. 

 

De behandelingen kunnen een goede aanvulling naast reguliere therapieën vormen. Ik adviseer echter altijd om bij ernstige klachten EERST naar een reguliere arts te gaan.

 

 Kinderen in balans door voetreflexologie:

 

Uit onderzoek is gebleken dat voetreflex ook bij kinderen helend en rustgevend werkt, kinderen ervaren een behandeling vaak als lekker ontspannend!

 

Symptomen waarbij voetreflexologie bij kinderen o.a. kan worden ingezet zijn:

 

Buikklachten

Problemen met concentreren

Hooggevoelige (HSP)/paranormale kinderen

Gebrek aan zelfvertrouwen

Vermoeidheidsklachten

Eetproblemen

Hoofdpijn

Slecht slapen/bedplassen

ADHD/ADD etc

 

Behandelingen van kinderen duren 45 minuten, altijd in bijzijn van de ouder(s) of verzorger.

 

Ook pubers kunnen baat hebben bij een behandeling. Door veranderingen in hun hormoonhuishouding zijn ze vatbaarder voor o.a. de  volgende klachten:

 

Onzekerheid

Onrustig gevoel

Wisselende stemmingen e.d.

 

 

Een voetreflexbehandeling kan o.a. helpen om het zelfvertrouwen te versterken, maakt weerbaarder, het slaapgedrag zal verbeteren evenals de concentratie.